Adatvédelmi tájékoztató

Az weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Ez alól kivételt jelentenek az Horvát partnercégnek szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a foglalás teljesítése nem kivitelezhető.

A www.adriavitorlazas.hu hajó és kabin bérbeadás tevékenységével kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag a foglalások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az ügyfél e-mail címét saját a weboldallal összefüggő marketing és reklámozási célokra használja fel az oldal, így például a hírlevél kiküldésére, amelyről a felhasználónak lehetősége van leiratkozni.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: Név, elérhetőség, telefonszám, emailcím, személyi, vagy útlevélszám, születési hely,és idő.

Az adatgyűjtés célja: a hajóra történő beregisztrálás a Horvát hatóságok előírásainak megfelelően..

A szolgáltatáshoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti a Felhasználó a adriavitorlazasinfo@gmail.com címen.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit vette figyelembe. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A www.adriavitorlazas.hu üzemeltetője, mint adatkezelő kijelenti, hogy az üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel.Copyright© Vitorlástúrák az Adrián • www.adriavitorlazas.hu • Facebook: www.facebook.com/vitorlasturakazadrian
Hegyi Tibor: Telefon +36 30 9716 663 • E-mail: adriavitorlazasinfo@gmail.comAdatvédelmi tájékoztató
Designed: Mihalec Hedvig 2020.